Energooszczędne ogrzewanie przemysłowe, Ogrzewanie hal przemysłowych, Ogrzewanie hali produkcyjnych, ogrzewanie kościołów i szklarni
Energooszczędne ogrzewanie przemysłowe, Ogrzewanie hal przemysłowych, Ogrzewanie hali produkcyjnych, ogrzewanie kościołów i szklarni

GRUPA BOREN

PRODUKTY

Visteon Poland S.A. - PraszkaPrzedmiotem inwestycji była kompleksowa termomodernizacja zakładu Visteon Poland w Praszce obejmująca wymianę przestarzałej kotłowni węglowej 47 MW na nowoczesny optymalny system grzewczo-wentylacyjny oparty o źródła rozproszone obejmujący:

Ogrzewanie promiennikowe łącznie dostarczono 135 promienników,16 kondensacyjnych kotłowni lokalnych, system wentylacji z rekuperacją w skład którego wchodziło 19 central wentylacyjnych z wymiennikami rotorowymi, nagrzewnice gazowe oraz moduły grzewcze EMS. Zastąpiono nagrzewnice wodne w myjkach technologicznych nagrzewnicami gazowymi.

Zlikwidowano okna i świetliki jednoszybowe zastępując je poliwęglanowymi o niskim współczynniku przenikania ciepła.
Całość układu zarządzana przez program typu Peek Shaving System. Master Energy® bo o nim mowa, to system zarządzający w sposób optymalny gospodarką energetyczną zakładu. System analizuje w czasie rzeczywistym zapotrzebowanie na energię i w sposób optymalny reguluje zużycie gazu.

Przy zastosowaniu wysokosprawnych nowoczesnych urządzeń oraz zarządzaniu nimi poprzez system Master Energy® udało się ograniczyć zapotrzebowanie na energię z 15 MW pierwotnie, do 7,5 MW po modernizacji.

Boren zaprojektował i dostarczył ponadto STACJĘ LNG dostarczającą gaz płynny skroplony na potrzeby zakładu.

ZAKŁAD POZYSKAŁ CZĘŚĆ ŚRODKÓW NA MODERNIZACJĘ Z WIOŚ I NFOŚGaleriaPolityka prywatności / regulamin www.boren.pl