Energooszczędne ogrzewanie przemysłowe, Ogrzewanie hal przemysłowych, Ogrzewanie hali produkcyjnych, ogrzewanie kościołów i szklarni
Energooszczędne ogrzewanie przemysłowe, Ogrzewanie hal przemysłowych, Ogrzewanie hali produkcyjnych, ogrzewanie kościołów i szklarni

GRUPA BOREN

PRODUKTY

Jurajska - Postęp k/ MyszkowaZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE OPTYMALNEGO SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ZAKŁADU
Przedmiotem inwestycji było wykonanie kompleksowego systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego dla hali produkcyjnej zakładu Jurajska - producenta wody mineralnej.

Zakres zadania obejmował zaprojektowanie i wykonanie optymalnego systemu, uwzględniającego rozwiązanie problemu chłodzenia tunelu do pakowania butelek oraz zagospodarowania znacznych zysków ciepła z dmucharki butelek PET oraz agregatu wody lodowej.

Układ wentylacyjno-klimatyzacyjny wykonano w oparciu o centralę wentylacyjną z kondensacyjnym modułem grzewczym gazowym oraz układ chłodzenia za pomocą klimatyzatorów kanałowych. W rejon nalewania napojów wykonano nawiew powietrza oczyszczonego na filtrach absolutnych H13. Nad dmucharką PET i agregatem wody lodowej wykonano okapy odprowadzające ciepło do magazynu w okresie zimowym (ogrzewanie pomieszczenia) oraz na zewnątrz obiektu w okresie letnim. Grzanie hali odbywa się za pomocą gazowych kondensacyjnych nagrzewnic powietrza.

Moc grzewcza układu: 245 kW, chłodnicza 370 kW.Polityka prywatności / regulamin www.boren.pl